حرفی از جنس دلتنگی

این روزها عجیب دلم هوای نگاتو  کرده...

نمیدونم با سالروز تولدت مصادف شد یا با بوی خاطرات بهار ...اما...

کاش همون پسر 21 ساله دانشجو بیکار و بی پول و ساده میموندی

کاش روزگار چشم و گوش ات رو باز نمیکرد

کاش صداتو از پشت سر میشنیدم: دکی  نگاه کن همون بهروز قدیمی برگشته...

/ 0 نظر / 2 بازدید