من برگشتم!!

  • 3 روز دیگه تا پایان اینترنی
  • خوشحال-دمدمی-مضطرب-امیدوار ....
  • المپیاد امسال خیلیییییییی خوش گذشت!!! مرسی خدا جون
  • تازه فهمیدم چقدر بی جنبه ام :(
  • منتظر معجزه ی شهید بهشتی ام...... LOL

................ .  ...................... ..................... ............... ...........

اینقدر تصادفی دیدم فکر میکنم احتمال به سالم رسیدنم به خونه از 90 % قبل از بخش اورژانس به 30 % کاهش یافته!!!

دلم برای ابولفضل 3 ماهه میسوزه که هنوز به این دنیا نیومده در اثر تصادف فوت کرد.... وقتی ماساژ قلبیش میدادم همه بدنم می سوخت....

.....................................................................

خدایا هیچکس رو با این بلا ها آزمایش نکن....خواهش میکنم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید