وقتی خدا بخواهد...

همیشه میگفتم خدا چطوری واسه بنده هاش از خزانه غیبش میفرسته؟ آخه از کجا دقیقا؟

وقتی امتحان المپیاد میدادم هیچوقت فکر نمیکردم که خدا 2 میلیون ازش بهم برسونه. آره خدا همیشه مواظبمونه. همیشه از جایی که انتظار نداری کمکت میکنه. 

خدای من عزیز من،من سر قول هام هستم.هر وقت یادم رفت یه جوری بهم تقلب برسون.

باشه؟

خیلی دوست دارم که هوامو داری.مرسی

/ 0 نظر / 2 بازدید