آخه چرا؟

چرا همیشه سر امتحانا من باید با یکی دوست شم،آخر امتحانا کات کنیم؟ همیشه همینطوریه ها!انگار ماموریت الهیش اینه که گند بزنه به امتحانای منو بره.

خدایااا من یکی رو  از این امتحانهای الهی معاف کن. دیگه کشش ندارم....

/ 2 نظر / 6 بازدید