آینده ای وابسته به یک کلیک

تا چند ساعت دیگه جواب ذخیره میاد و من فقط به خدا توکل کردم و نمیخوام منطقی باشم.

میخوام دل ببندم به حسین

این جواب آینده من رو عوض میکنه. امیدوارم که خدا و 14 معصومی که بهشون توکل کردم کمکم کنن

 

پ.ن. ساعت 1 بعدازظهر جوابها اومد. و متاسفانه من بازم عفونی بهشتی اولین ذخیره قبول شدم

/ 0 نظر / 2 بازدید