وقتی خدا با من دوست میشود...

برگشت عقب و بهم نگاه کرد. از اون نگاه مهربونا که دلت میخواد خیلییی طول بکشه.

گفت نترس فرمون دست منه، تو فقط رکاب بزن...

/ 3 نظر / 9 بازدید
مریم

الان با خدا دوستی قلبش قهر بودی؟

تمشک

قربونش برم برا من که رکاب و فرمونو داده دستم گفته خودت برو به من چه باز خوبه یه لبخندی بهت زده

ویکا

چه حس قشنگ و خوبی.... [گل]