نمیدونم چرا ذوق و شوق ندارم؟هیچی خوشحالم نمیکنه.توی بخش مثل مرده ها این ور و اونور میرم و با این و اون سلام علیک میکنم.توی اتاق ایزوله میرم و اصلا برام مهم نیست طرف سل داره!! نگاه کن ......زیر چشمام گود رفته!

امروز تو درمانگاه یه پیرمرد اومده بود که یه سری ضایعات آفتوس داشت. انگاری کاندیدا بود.میگفت زیاد مریض میشم تب میکنم وزنم کم شده.همش آلارم ساین بود. دکتر گفت بستری شو ببینیم چیه. که یهو مرده زد زیر گریه...دلم ریش شد.انگار به دلش اومده بود که یه چیزی هست....نمیدونم اگه من بفهمم کانسر دارم چیکار میکنم....منم گریه میکنم.اما نه برای خودم...واسه مامانم...واسه خواهرم....راستی من بمیرم کی میاد سر قبرم؟

آخه چرا یه جوری زندگی نمیکنیم که اگه یهو مردیم خیالمون راحت باشه؟

................................................................................

میخواستم به بهروز بگم برام  عیدی یه کیف پول بخره.دیروز داشتم ویترین ها رو نگاه میکردم..یه کیف مردونه شیک دیدم....یهو ناخوداگاه گفتم اینو بخرم برای بهروز!

خندم گرفت.........آخه من همیشه ساده لوحانه همه چیو واسه اون میخواستم.....بیشتر از این خندم گرفت که انتظار داشتم "اون" برام عیدی بگیره!!!!!

"یکی" بهم گفت برای دلت ارزش قائل شو. دلم لرزید.همش فکر خودم بودم. اصلا به اون دل طفلکیم فکرنکردم که هر دفعه چطوری لگد مال میشه و من مجبورش میکنم به روی خودش نیاره...عزیزم منو ببخش...ازت مراقبت میکنم،قول میدم این دفعه چشمام رو باز کنم.

فرشته مهربونم! مرسی ...قلب

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی

فرشته ی مهربونش مرسی که یچیزی گفتی که این دکتر ( که اسمشو هم نمی دونم ) اومد سر راه و دوباره بر نگشت سر خط [نیشخند] آره هزینهش زیاده ولی نمی خوام امسال ریسک کنم [ناراحت] هه چه جالب همین سوال را من از خودم یه چند دقیقه پیش پرسیدم داداشم که داره رو کیسه هیدراتیک تحقیق می کنه داشت یه ماجرا را تعریف می کرد من گفتم اگر من هم داشته باشم چی [تعجب] چند ثانیه بعد گفتم عجب سوال احمقانه ای [نیشخند]

ماه پیشونی

آدمهاگریه میکنند. نه به خاطر اینکه ضعیف هستند. بلکه به این خاطر که برای مدت طولانی قوی بوده اند