من و قلب شکسته ام

بخیه های قلبم هنوز جذب نشدن....با هر نفس درد بدجور تیر میکشه به همه جونم...

/ 2 نظر / 8 بازدید
لژیونلا

نکنه از نوع غیرقابل جذب بودن؟!

مهدی

دیدی گفتم آخرشم نفهمیدم این دخترا چجوری و چطور دلشون می شکنه خانوم اگر شکسته منتظر خوب شدنش نباش اگر می بینی خوب نمی شه بدون شکسته اگر امید به خوب شدنش داری بدون که نشکسته تو فکر کردی شکسته یه ترک سطحی بوده خودش جوش می خوره می ره درمانش هم اینه که هرکه از دیده برفت از برفت