خیلی دکترم!!!

این درمانگاه پوستم بخدا سوژه است! از بس این ملت باحالن ،ما هم باحال تر از اونا!! طرف یه آبی به صورتش نمیزنه بشورتشاااا پا میشه میاد خال ١ میلی متریشو لیزر کنه! آخه خدااااااا چی بگم من؟

منم که دیگه یه پا متخصص شدم ! مامانه سر بچشو نشونم داد گفت دوروزه سرش میخاره. یه نگاه کردم و بی تفاوت  گفتم خانم جان! سرشو درست بشور ! شوره زده

دکتر اومد یه نگاه کرد گفت به به شپشه!

...........قیافه امو تجسم کن!!!!!!!!..........اینم دکتر مملکت.مملکته دارین شما؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
يك دانشجوي پزشكي

من اينقدر از اين جور اعتماد به نفس ها خوش مياد.به قول يكي از اتند ها ما اولين كار تو يادگيري شجاعت تشخيص دادنه![چشمک]