شمارش معکوس

خوشحالم با یکی دوست شدی!!! البته شمارش معکوس جدا شدنت ازش رو همین امروز شروع میکنم

احتمال ماگزیمم ١ ماه طول بکشه وقتی خوب پولاشو گرفتی و یه ١٠ بار شام مجانی خوردی

کاش همدون شلوغ بود اونوقت معلوم نمیشد که هر ماه با یکی دوست میشی...که هیچکس تحملت رو نداره.....که همه متفق بگن کاش قیافه نداشتی اما اخلاق داشتی

دوستات همه از خیانتت حرف میزنن.....حتی امین هم از محسنات اخلاق خوشت و نوع زندگی برام میگفت و میخندید!!

ای خدا....من که عاقل شدم...تو کی عاقل میشی؟؟

شمارش معکوس: ٣٠............. هه هه

/ 1 نظر / 2 بازدید
ب ه ر و ز

اینارو با من بودی؟