پایان عفونی/ شروع داخلی

با همه خوبیها و بدیها و سختیها و خوشیها بخش عفونی تموم شد.البته من الان دارم میرم اخرین کشیک رو بدم. فردا صبحم یک راست میرم بیمارستان تا 3 ماهه داخلی رو شروع کنم.

درسته که سخته، اما زود فراموش میشه و اونم به زودی تموم میشه.

برم که به ترافیک نخورم.ایشالله امشب شب خلوتی باشه.

/ 2 نظر / 3 بازدید
شیدا

کار شما هم مثل ماست. منم الان دارم دادگاه تجدید نظر دورم رو می‌گذرونم. امیدوارم موفق باشی. به روزم و منتظر دیدن نظرت