CPR با طعم ترس

 

امروز بالای سر یه مریض بودم و داشتم گرافی chest اش رو نگاه میکردم که یهو دیدم یه چیز سفیدی همه ریه راستشو پر کرده. پوز خند زدم و به اینترن گفتم نگاه کن این عکس رو چطوری گرفتن ها.با اینترن یکم خندیدیم و رفتیم به استاد نشودن دادیم. یهو استاد قرمز و سفید شد و گفت سریع یه مشاوره اورژانسی جراحی بنویس بیان چست تیوب بذارن ! مریض پنوموتوراکس کرده! نگو جای Tap پلور دیروزیه!

اینترن هم خووووونسرد رفت مشاوره بنویسه که پرستار اومد گفت کد بزنین!!!!!!!

یهو 10 نفر از ICU ریختن تو اتاق. منم که کوچولو (!) گم شدم بینشون. دیگه شروع کردن CPR کردن. مریض قلب نداشت.اما شوک دادن برگشت. دکتر و اینترن که یه سری زدن و رفتن. قرار شد جراح بیاد.نمیدونم چطوری پرستاره جرئت کرد گفت من چست تیوب میذارم براش!!!! منم دیدم اینطوریه زدم فرار! فکر نکنم کارش قانونی باشه. نمیدونم زنه الان زنده است یا اکسپایر شده! البته 90 سالش بود وضعش خراب بود ...اما من که حسابی هول کرده بودم.نمیخوام اینترن باشم و این اتفاقا برام بیفتهاسترس

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدی

I love CPR هیچی لذت بخش تر از این نیست که احیا بشه