مردیم از بس نالیدیم!!!

سطح خونی طنزمان شدیده افت کرده!!!!

بس که به دوران کذایی غفلت زدگی و خریت بیش از حد و حصر روزهای نه چندان دورمان اندیشیدیم(!) رگهایمان خشکییییییید!!!

بابااااااااا گور بابای عشق و عاشقی و این خزعبلات.

آقا جون من سرمو بکوبم به دیوار بمیرم راحت میشی ؟ این همه ملت نصیحتت میکنن و برات نسخه میپیچن ،اما تو آدم بشو نیستی که!

آآآخ از بس این دو روز تعطیلی نشستم پای کامپیوتر زخم بستر گرفتم. تعطیلی هم به ما نیومده آخه!!اصولا بنده با خرحمالی توی بیمارستان حال میکنم،حرفیه؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی

چی شده مگه آخه سرتو چرا کوبیدی به دیوار ؟ ها هنوز نکوبیدی خوب تعطیلی هم تموم شد دیگه چی می خوای

Aria Lonely

این واسه زیادی ناله شنیدن هم هستا تاثیر میزاره رو ادم والا چه وضیه