خاطره!

امروز توی درمانگاه پوست یه پیرمرد بانمک رو دیدم که منو یاد یه خاطره انداخت.

یه روز توی درمانگاه اورولوژی نشسته بودیم که یه پیرمرد اومد تو.نشست روی صندلی.

گفتم: بابا جان مشکلت چیه؟

یکم فکر کرد و گفت "اورولوژیم میسوزه!!!!!! "

اتاق یه چند ثانیه ساکت شد و.......یهو ترکید!!!!

 

ای خدا! جانم...!بهش گفته بودن واسه مشکلت برو متخصص اورولوژی ،طفلکی فکر کرده بود اسم اون اورولوژِیه !

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرانک فرزین

مرسی که سرزدی .....خدایی حالا اورولوژی چی هست؟تو جیب جا میشه؟[نیشخند]