تا کی؟

چرا نمیتونی ببینی واسه یه روز فقط یه روز خوشحالم؟

خیلی  خوشحال بودم جای بوسه ات رو گردنم مونده و حداقل چند روز باهامه...اما الان که نگاش میکنم بغضم میگیره.

آخه تا کی اشک بریزم؟گناه من چیه که دوست دارم؟چطور دلت میاد منو بغل کنی اما بهم بگی با کسی دیگه هستی؟یکی دیگه تو قلبته و من زنگ تفریحم .چون عاشقتم؟چون از اول بره بودم.....آره...همیشه شونه های تو بالا بود و سر من پایین.

چرا وقتی کسی دیگه رو دوست داری منو امیدوار میکنی که تیکه های شکسته قلبمو وصله پینه کنم؟

دیروز مثل بچه ها ذوق کردم که برگشتی پیشم .که سختیام تموم شد.هرجور بود خودم و جمع و جور کردم و ١٠٠ دفعه بغضم رو خوردم که نفهمی چقدر از درون داغونم.

اما این سهم من از زندگیه...یه روز برای رفتن تو گریه کنم و یه روز از نبود بابا اشک بریزم...

مردان زندگی من.....داغونم کردین

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی

درود دکتر می خواهم دانشگاه بین المللی آزاد قشم را برای پزشکی انتخاب کنم چیزی می دونی راجب دانشگاه های بین المللی ؟؟ مورد تایید دانشگاه هی خارج برای گرفتن پذیرش هست ؟؟ ممنون قانون پنجم : عشق با ارزش هست ، عشق هوس نیست ، بوس عشق هم با همه ی بوسه ها فرق داره در حالی که این بوسه بوسه ی عشق نبوده که خودت هم می دونی پس حرمت عشق را نشکن مگه خیلی زشتی که نتونی یه دوست پسر دیگه اختیار کنی باور کن اگر اون ببینه تو قانون ها و رفتار ها و طرف دارای خودت داری تو را خاص می بینه باور کن

ماه پیشونی

دوستی دارم من که دلش دریاییست چشمهایش آبی توی این آبی صاف میتوانی تن را بر آب زنی میشود غرق شوی وفراموش کنی که در این چشم و دل دریایی بیشمارند کسانی دیگر که چو من تن بر آب زدند وین زلال زیبا برده است آنها را...