.....

همیشه در عجب بودم که چرا در جاده ی عشق پا به پایم نمی امدی،حتی وقتی اهسته و پیوسته می رفتم.امروز فهمیدم....ریگی که در کفشت بود ،تو را می آزرد...

/ 1 نظر / 6 بازدید
نون الف

اوهوووومممم ، همینه دقیقا .....