خاطرات دکتر کوچولو

پایان
نویسنده : دکتر کوچولو - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ،۱۳٩٢
 

دیروز آخرین روز اینترنی و آخرین کشیکم بود...

خداحافظ دعواهای اول ماه سر کشیک ریختن

خداحافظ تلفن های بی موقع پرستار های خوش ذوق

خداحافظ چک CVP

خداحافظ نیمرو

خداحافظ اینترنی!بامن حرف نزن